Home

 Troparul Sfintei Cuvioasei Parascheva

“Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.”

 La hramul Sfintei Cuvioase Parascheva – 14 Octombrie 2023